Tag Archives: jeban.com

เว็บไซต์จำเป็นต้องโปรโมท

ในโลกออนไลน์ผมคิดว่าในบ้านเราหากเล่นคอมพิวเตอร์เป็นกว่า 90% ต้องมีหน้าเว็บไซต์เป็นของตัวเองแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น  Blog, Social Network Page, Personal Website และอื่น ๆ  หากเรามีเว็บไซต์เป็นของตนเองแล้วเราย่อมอยากให้คนรู้จักเว็บหรือเนื้อหาที่เราถ่ายทอดใช้หรือไม่? ถ้าไม่จริงก็พิมพ์ใส่ word เซฟไว้อ่านคนเดียวจะดีกว่า แล้วทำอย่างไรล่ะคนถึงรู้จักเรามาก ๆ Peterไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา และเชื่อว่า “เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะทำดีได้” ปัจจุบันทำงานสาย Digital Marketing และ E-commerce ชอบท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์และอยากแบ่งปันความรู้ในกะลาของตนเองแก่ชาวโลก ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Blog…