Tag Archives: โอกาส

“โอกาส” มันอาจจะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์

 “โอกาสมีอยู่ทุกที่รอบตัวเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่” จากคำกล่าวนี้คุณคิดว่าจริงหรือไม่ ? สำหรับผม … ผมคิดว่าจริง “โอกาส” คนบางคนกลับบอกว่าไม่เคยมีเข้ามาเลยในชีวิต “โอกาส” คนบางคนกลับบอกว่าพบเจอมันเสมอตลอดชีวิต เราต้องเปิดโลกทัศน์ เปิดใจ และเปิดตา เพื่อมองหา “โอกาส” ที่อยู่รอบๆตัวเรา เหตุการณ์ที่ผมนำมายกตัวอย่างต่อไปนี้ ถ้าผมฟังแล้วปล่อยผ่านไป มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวสาร ไม่นำไปคิดวิเคราะห์ต่อยอด มันก็จะไม่เป็นข้อมูลที่ใช้สร้างโอกาสแก่เรา เมื่อสัปดาห์ผ่านมาผมและเพื่อนๆอีกสองสามคนมีนัดร่วมสังสรรค์กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังจากที่ไม่ได้พบกันนาน เราก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยสัพเพเหระ จนเพื่อนท่านหนึ่งกล่าวกับผมว่า เพื่อน : ผมจำได้ว่า คุณเคยสนใจเรื่องการเช่าพื้นที่ในห้าง??? ผม  …