Tag Archives: เช็ค CSS

Adobe Browser Lab | Cross Browsers Check Online

ก่อนส่งท้ายปีเก่า มีบริการดี ๆ สำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) และนักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer) เนื่องจากการเปิดหน้าเว็บที่ละที่นั้นจำเป็นต้องเปิดผ่าน Browser ซึ่งเจ้า Browser นี่แหละเป็นตัวปัญหาถือว่าเป็นอุปสรรคลำดับต้น ๆ ในการพัฒนาเว็บเพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแต่ละ Browser นั้นจะมีมาตรฐานของตัวเองทำให้เมื่อเปิดเว็บเดียวกันผ่าน Browser ต่างกันแล้ว จะแสดงผลไม่ตรงกัน ซึ่งเราจะเจอปัญหาบ่อย ๆ ใน IE (Internet Explorer) ในเวอร์ชั่นก่อน ๆ…