Tag Archives: เงินน้อยก็ทำธุรกิจได้

นำเสนอ 3 ไอเดีย : เงินน้อยก็ทำธุรกิจได้!!!

  อยากทำธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุน ทำอย่างไรดี? … ถ้ามีคนถามผมด้วยคำถามนี้ ผมจะตอบแบบกำปั้นทุบดินตรงเลยครับ … “ก็ทำธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินซิครับ” … นี่คือที่มาของบทนี้ … เงินน้อยก็ทำธุรกิจได้!!! … นำเสนอไอเดียธุรกิจที่สามารถทำโดยใช้เงินน้อยมากๆ … การทำธุรกิจนั้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ “คนทำ” และ “เงินทุน” ถ้าเงินทุนไม่มากก็ต้องพึ่งคนทำมากๆ อาศัยความรู้ ใช้ไอเดีย ใช้แรงกายแลแรงใจทำธุรกิจ … ในบทนี้ผมจึงขอเล่าถึงประสบการณ์หรือเรื่องราวที่ได้ประสบพบเจอมาเล่าสู่กันฟัง   1. ใช้ความรู้…