Tag Archives: เก็บไฟล์ฟรี

ทำความรู้จักเทคโนโลยี (Cloud Computing) กันเถอะ

ทุกวันนี้เมื่ออินเตอร์เน็ตคือส่วนหนึ่งของเราไปแล้ว (เหมาเอาเอง 555) ระบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา เราจำเป็นต้องรู้ไว้ ถ้าเราลองคิดเล่นๆ ย้อนกลับไป ครั้งก่อนคอมพิวเตอร์ PC ที่บูมมากๆ คือทุกบ้านมีใช้กันทุกหลัง แต่ในช่วงนั้นอินเตอร์เน็ตกลับเป็นสิ่งที่หายาก(ค่าบริการค่อนข้างสูง) แต่มาปัจจุบันอินเตอร์เน็ตกลับเป็นอะไรที่บ้านทุกหลัง office ทุกที่ต้องมี ที่มาภาพจาก : http://www.microsoft.com เมื่อเป็นเช่นนี้ คอมพิวเตอร์มันก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์ล่ะ แต่ขีดความสามารถจะเพิ่มขึ้นมันเปิดขึ้นมาแล้ว ทำให้โปรแกรมสักตัวหนึ่งที่เก็บข้อมูลไว้ ทั่วโลกรับส่งข้อมูลทันที่ที่เราออนไลน์ มันสะดวกแค่ไหนลองคิดดู เราออกมานอกบ้านถ่ายรูป บันทึกงาน กดบันทึก ข้อมูลไปปรับปรุงคอมฯ ที่บ้าน (ถ้าเปิดอยู่และออนไลน์) ที่เล่ามานี่ล่ะรูปแบบการบริการของระบบนี้…