Tag Archives: หนังสารคดี

Inside Job หนังดีที่คนทำธุรกิจต้องดู

ช่วงนี้ได้ทำอะไรที่อยากทำเยอะมาก ๆ และกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ชอบทำช่วงนี้คือ หาหนังสักเรื่องดู และสายตาผมไปพบกับหนังเรื่องหนังชื่อ “Inside Job” ซึ่งฟังชื่อแล้วผมนึกในแง่ไม่ค่อยดีนัก เพราะคำว่า “inside” หรือ “insider” ในแง่ธุรกิจเป็นการเอาข้อมูลภายในไปหาผลประโยชน์ ผมจึงลองติดตามดูเรื่องนี้ดูพบว่าผู้ Peterเป็นคนชอบขีด ๆ เขียน ๆ ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับ Social Media, Digital Content, SEO เป็นคนชอบท่องเที่ยว ชอบหาสิ่งใหม่ ๆ จริงอยากแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่สังคมผ่าน Blog เล็ก…