Tag Archives: ร้านส้มตำบ้านยายปุย

บ้านยายปุย ร้านส้มตำงบ 70,000 บาท!!!!

บ้านยายปุยร้านส้มตำงบ 70,000 บาท!!!!   ภรรยาผมเปิดร้านเครื่องเขียนครับ ที่ตั้งของร้านอยู่ในตลาดเป็นอาคารพาณิชย์สองคูหาและอยู่หลังริมทำให้เรามีพื้นที่เหลือที่ด้านข้างเหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน โดยปกติตรงนี้จะเป็นที่ที่เก็บของ หรือ วางโชว์สินค้าเป็นครั้งคราว … วันนี้เราพยายามปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ขายอาหาร … ร้านส้มตำ   บทนี้เป็นบทที่สองของโปรเจค “ร้านส้มตำบ้านยายปุย” ครับ จากตอนแรกผมเขียนถึงการออกแบบร้านนี้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในตอนที่ชื่อว่า ออกแบบตกแต่งร้านอาหาร ง่ายๆ ด้วยตัวเอง จากโปรแกรม Free Software  http://goo.gl/Qa4vQ1     ขอออกตัวแบบล้อฟรี!!! เอี๊ยดๆ…