Tag Archives: รวยอย่างยั่งยืน

บันได 4 ขั้น + 1 เงื่อนไข สู่ความ “มั่งคั่ง” อย่าง “มั่นคง”

  บันได 4 ขั้น + 1 เงื่อนไข สู่ความ “มั่งคั่ง” อย่าง “มั่นคง” … ตัวผมเองก็ยึดหลักการนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้แก่ตัวเองและครอบครัว … เป็นแนวทางที่ธรรมดาสามัญแต่ผมเชื่อว่ามันสามารถใช้งานได้จริง … ซึ่งแนวนี้ผมนำมาปรับใช้และตีความมาจากหนังสือดีชื่อว่า … ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน โดย T. Harv Eker … และในช่วงนี้ผมนึกถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่งเป็นพิเสษ เพื่อนที่ผมคิดว่าเข้าต้องมั่งคั่งอย่างมั่นคงในไม่ช้าแน่นอน … ดังนั้นในบทนี้ผมจึงขอเขียนถึงแนวทางนี้และเล่าถึงเขาสักครั้ง …  …