Tag Archives: ชีวิตแบบ Slow life

แม่บอกผมว่า อายุยังน้อยอย่าพึ่งใช้ชีวิตแบบ Slow life เลยลูก!!!

แม่บอกผมว่า … อายุยังน้อยอย่าพึ่งใช้ชีวิตแบบ Slow life เลยลูก!!! ช่วงนี้ผมมักได้ยินคำว่า การใช้ชีวิตแบบ Slow life บ่อยๆ … การใช้ชีวิตแบบ Slow life ถ้าให้ผมเดาก็น่าจะหมายถึง ใช้ชีวิตอย่างเนิบช้า ค่อยๆเสพสุขกับชีวิตโดยที่ไม่มีเวลามาเป็นตัวเร่งเร้า … ชีวิตลักษณะนี้น่าจะเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคน … วันนี้ผมขอเล่าสู่กันฟังถึงมุมมองที่ผมและครอบครัวผมมีต่อประเด็นนี้ … ปีนี้ผมอายุอานามก็ไม่มากไม่น้อยอยู่ที่ 30 ปีบริบูรณ์ … ผมเกิดมาจากครอบครัวข้าราชการ แต่ก่อนแม่ผมเป็นพยาบาล พ่อเป็นผมตำรวจชั้นประทวน ปัจจุบันพวกท่านเกษียณแล้ว…