Tag Archives: จัดการกับค่าขนม

4 เคล็ดลับที่ครอบครัวสอนผมเรื่อง “เงิน”

ปัญหาเรื่องเงิน เป็นปัญหาสุดคลาสสิคที่คนทุกผู้ทุกนานต้องเจอ หนึ่งในต้นตอสำคัญของปัญหาเรื่องเงินคือการ “การใช้เงินเกินตัว” ซึ่งการใช้เงินเกินตัวนี้จะเป็นนิสัยที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินเรื้อรังได้ในอนาคต เรื่องเงินๆทองๆ ผมมองว่าต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆ ให้รู้ถึงเด็กความสำคัญของมัน ในบทนี้ผมจึงขอแชร์ “เคล็ดลับ” ของตลอดหลายสิบปีที่ครอบครัวผมได้สอนผมไว้ เพื่อให้ผมใช้เงินอย่างเหมาะสม … ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เก็บไปใช้ได้เลยครับ   1. อยู่กับความจริง ครอบครัวบางครอบครัวตามใจเด็กมาก ด้วยความรักความเอ็นดูหรืออะไรก็ตามแต่ จึงให้เงินไว้ใช้จ่ายเงินแบบเกินพอดีตั้งแต่เด็ก โดยที่มันมากเกินความจำเป็น ซึ่งในบางทีมันมากเกินกว่าฐานะที่ครอบครัวมี และ ไม่อยู่กับความจริง ข้อนี้สำคัญมากเพราะถ้าไม่สอนให้รู้แต่เด็ก รอจนรู้เองตอนโตบางที่อาจสายเกินไป เหตุการณ์สำคัญของครอบครัวผมที่ผมจะยกมาเรื่องนี้ ได้สอนให้เราอยู่กับความจริง ไม่ฟุ้งเฟ้อ เพราะ อะไรก็ไม่แน่นอน…