Tag Archives: คณิตศาสตร์กับการลงทุน

ทำงาน 5 วัน ทำเงินงอกมาได้ 50,000 บาท จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ปุถุชนจำเป็นต่อการดำรงชีวิตคือ ที่อยู่อาศัย เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่อยู่อาศัยนั้นไม่สำคัญ อาจเนื่องด้วยหลายๆปัจจัยที่ทำให้มันเป็นสิ่งสำคัญเช่น เราทุกคนจำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยทำให้เราต้องขวนขวายเพื่อให้ได้มันมา แต่ถึงกระนั้นที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้หามาได้ง่ายๆดั่งใจนึกด้วยคุณสมบัติเฉพาะของมันอาทิ มัน(ที่ดิน)เป็นสิ่งที่มีจำกัด ที่สำคัญมันเป็นสิ่งที่ มีราคาสูง ถ้าเราจะเรียกให้ความหมายครอบคลุม เรียกรวมๆและเรียกดูหรูหราหน่อยก็จะเรียกว่า อสังหาริมทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์ อันหมายถึง ที่ดิน ทรัพย์อันติดกับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน รวมทั้งสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย) (ที่มาภาพ http://www.baanjomyut.com/library/2549/thai_home/01.html) มาม่ากับปลากระป๋องผมนักเดินทาง “ล่าฝัน” บนถนนสายยาวที่ชื่อว่า “ชีวิต” ระหว่างทางผ่านประสบพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมาย เลยคว้าคีย์บอร์ดขึ้นมาพิมพ์แทน “ปากกา” ใช้บล็อก Creativeshooter.com แทน…