Tag Archives: การเลือกอาชีพเสริม

4 เทคนิคการเลือกอาชีพเสริมให้ประสบผลสำเร็จ

  อาชีพเสริมหรืออาชีพที่สอง เป็นคำที่เรามักได้ยินบ่อยๆ ในบทนี้ผมขอเล่าถึง เทคนิค และ วิธีการเล็กๆน้อยๆ สำหรับการเลือกทำอาชีพเสริมให้ประสบผมสำเร็จเล่าจากประสบการณ์จริงของผมและเรื่องราวของผู้คนรอบกายที่มีงานประจำและมีอาชีพเสริมควบคู่กันไปด้วย   1. เลือกอาชีพเสริมที่เราสามารถดูแลได้ด้วยเวลาที่เรามี   คำว่า อาชีพเสริม แค่ชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นอาชีพรองที่ทำนอกเหนือจากอาชีพหลักๆที่เรากำลังทำ เงื่อนไขสำคัญของการทำอาชีพเสริมคือ “เรื่องของเวลา” เพราะ เราต้องทำสองอาชีพควบคู่กันไป ดังนั้นอาชีพเสริมที่ทำจะต้องไม่เบียดเบียนงานประจำ … ด้วยเงื่อนไขของเวลา อาชีพเสริมโดยมากมักจะต้องเป็นอาชีพที่มีอิสระด้านเวลา หรือ ช่วงเวลาในการทำอาชีพที่ไม่ตรงกัน … ด้วยความคาบเกี่ยวกันเหล่านี้ วินัยเรื่องของเวลารวมถึงจากจัดสรรเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ … หลายๆท่านที่ผมเห็นทำอาชีพเสริมแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ…