Tag Archives: การออมหลังเกษียณ

ชีวิตหลังเกษียณที่ต้องการการเอาใจใส่

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินชีวิตครั้งใหญ่ๆนั้น จะว่าไปในหนึ่งชีวิตน่าจะมีหลายครั้งเช่น ช่วงตอนเป็นเด็กเล็กเริ่มเข้าโรงเรียน ช่วงเรียนจบออกมาทำงาน ช่วงใช้ชีวิตคู่มีบุตรให้เลี้ยงดู จนกระทั่งช่วงวัยเริ่มชราภาพ จนเข้าสู่วัย “เกษียณ” ในบทความนี้ขอกล่าวถึงวัยเกษียณที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิต ด้วยจากปัจจัยกิจวัตรประจำวันที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือ มาม่ากับปลากระป๋องผมนักเดินทาง “ล่าฝัน” บนถนนสายยาวที่ชื่อว่า “ชีวิต” ระหว่างทางผ่านประสบพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมาย เลยคว้าคีย์บอร์ดขึ้นมาพิมพ์แทน “ปากกา” ใช้บล็อก Creativeshooter.com แทน “สมุด” เพื่อบันทึกและแบ่งปันการเดินทางในครั้งนี้More Posts – Website