Tag Archives: การลงทุนแบบเน้นคุณค่า

[แชร์แนวคิด] การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสไตล์ VI

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสไตล์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investment)   การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ การลงทุนตามมูลค่า เป็นแนวทางการลงทุนที่เน้นลงทุนในกิจการที่ผู้ลงทุนเชื่อว่ามีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานโดยการวิเคราะห์มูลค่าทางบัญชีหรือสัดส่วนทางการเงินแบบต่างๆ (จากวิกิพีเดีย, สารานุกรมเสรี) ผมมี “ต้นแบบ” ด้านการลงทุนในหุ้นอยู่ท่านหนึ่ง … ซึ่งผมถือวิสาสะตั้งตัวเป็นศิษย์ชั้นปลายแถวของท่านโดยมิได้บอกกล่าว(เพราะยังไม่มีวาสนาได้เจอ แต่เคยไหว้สวัสดีในทีวีไปครั้งหนึ่ง  เรื่องจริง!!!) ผมศึกษาโดยอาศัยการร่ำเรียนจากการอ่านตำรับตำราที่ท่านได้กรุณาเขียนเอาไว้ ปรมาจารย์ท่านนี้จะเป็นใครไปมิได้นอกเสียจาก ท่านอาจารย์ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนเน้นคุณค่าเบอร์ 1 ของเมืองไทย … ผมวนๆเวียนๆลงทุนในตลาดหุ้นมาหลายปีโดยใช้หลักลงทุนเน้นคุณค่า แต่ทว่าในบทนี้ผมไม่ได้จะเขียนเรื่องหุ้น แต่จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นการลงทุนในสไตล์เน้นคุณค่า   การพินิจพิเคราะห์คัดเลือกการลงทุนระหว่างในการลงทุนในหุ้นและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นั้นจะมีรายละเอียดในการพิจารณาที่แตกต่างกัน แต่ผมคิดว่าการลงทุนทั้งสองมีหลักใหญ่ใจความหลักนั้นใกล้เคียงกันอย่างมาก…