Tag Archives: การขาดทุน

3 ประสบการณ์ของ ความผิดพลาด ความล้มเหลว และ การขาดทุน

ในการเล่าเรื่องราวและเขียนบทความของผม ผมมักจะเล่าเรื่องราวที่สำเร็จทำแล้วดีทำแล้วรุ่ง จนหลายๆคนสงสัยว่า ทำแล้วไม่ “เจ้ง” บ้างเหรอ? มีความผิดพลาดหรือล้มเหลวหรือไม่อย่างไร?   เบื้องหน้าที่ผมเล่าดูเหมือนว่า “ค่อนข้างจะ” ประสบความสำเร็จลงทุนแล้วมีกำไร แต่เบื้องหลังหาเป็นเช่นดังฉากหน้าไม่ เพราะ มันไม่สวยงามและมันเจ็บปวดจากรอยแผลที่เกิดจาก ความผิดพลาด ความล้มเหลว และ การขาดทุน   ในบทนี้ผมขอแชร์ประสบการณ์ความผิดพลาด ความล้มเหลว และ การขาดทุน 3 เรื่องเบาๆ     ประสบการณ์การแรก เท้าความกลับไปเมื่อเกือบยี่สิบปีก่อนครอบครัวผมโดนภาระหนี้สินหลักล้านจากหนี้ที่ไม่ได้ก่อ “จากการค้ำประกันหนี้”…