วิธีขออังกฤษวีซ่าง่าย ๆ

Be Sociable, Share!

ประเทศอังกฤษเป็นอีกประเทศหนึ่งในลำดับต้น ๆ ที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันอยากจะไปทั้งไปเดินทางไปศึกษาต่อ ท่องเที่ยว หรือแม้แต่ฮันนีมูน <<< อันนี้น่าอิจฉา อยากไปเหมือนกัน แต่การเข้าประเทศอังกฤษนั้นจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศซึ่งอังกฤษ วีซ่าท่านสามารถใช้เดินทางไปใน 4 ประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ สกอตแลน์ ไอร์แลนด์ และ เวลส์ หรือรวม ๆ จะเรียกว่า สหราชอาณาจักร ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด

คำถามที่ทุกคนต้องสงสัยคือ ต้องทำอย่างไร? เตรียมอะไรบ้าง? ไปขอที่ไหน? คุณจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลการขออังกฤษ วีซ่าให้ถี่ถ้วนจากนั้นค่อยวางแผนดำเนินการทีละดำลับ เพราะถ้าทำไม่ถูกต้องท่านอาจจะต้องเสียเวลา เสียเงินที่สำคัญหัวเสียอีกต่างหาก แต่โชคดีที่ปัจจุบันท่านสามารถศึกษาและกรอกข้อมูลขออังกฤษ วีซ่าแบบออนไลน์ได้แล้ว

เอกสารที่จำเป็นและลำดับขั้นตอนในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษมีดังนี้

1. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอต ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับแต่วันยื่นขอวีซ่าและมีหน้าว่างเหลืออยู่ทั้งสองด้าน พร้อมสำเนาหน้าแรก และให้แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)

2. แบบฟอร์มใบสมัคร VAF1A ดาวน์โหลดได้จาก www.ukvisa.asia เพื่อความถูกต้องแนะนำให้ปริ้น แบบฟอร์มออกมากรอกก่อน แล้วค่อยกรอกข้อมูลผ่าน o¬nline แล้วปรินท์ออกมา

3. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ที่ต้องแปลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

4. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา ที่ต้องแปลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

5. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน เป็นรูปหน้าเต็ม มีพื้นหลังเป็นสีขาวแนะนำว่าให้แจ้งพนักงานร้านถ่ายรูปด้วยว่า ขอถ่ายรูปเพื่อขอ วีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ นะครับจะได้ไม่พลาด

6. ใบรับรองการตรวจร่างกายปลอดเชื้อวัณโรค (TB) จากสถาบัน IOM พร้อมสำเนา

7. หลักฐานทางการเงิน

8. อื่นๆ (หากมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะประเภทและกรณี)

การติดต่อเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ

คุณสามารถยื่นขออังกฤษ วีซ่าได้ที่เว็บ >>> www.ukvisa.asia

การขอวีซ่าอังกฤษ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม คัดลอกมาจากเว็บเขาเลย

ค่าวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก 6 เดือน 4,056 บาท + ค่าธรรมเนียมของเรา 3,000 บาท

ค่าวีซ่าเยี่ยมญาติและแต่งงานหรือห้างหุ้นส่วน 6 เดือน 4,056 บาท + ค่าธรรมเนียมของเรา 3,000 บาท

ค่าวีซ่านักศึกษา (ไม่เกิน 6 เดือน) 4,056 บาท + ค่าธรรมเนียมของเรา 3,000 บาท

ค่าวีซ่านักศึกษาผ – หลักสูตรภาษาอังกฤษ (อนุญาตให้อยู่ไม่เกิน 11 เดือน) 7,280 บาท + ค่าธรรมเนียมของเรา 3,000 บาท

Email: ukvisathai@gmail.com

Phone: 0831783903

– เวลาในการยื่นคำร้อง : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 15.00 น.

– เวลาในการรับหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00 น. – 16.00 น

 

Be Sociable, Share!

Peter

ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา และเชื่อว่า "เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะทำดีได้" ปัจจุบันทำงานสาย Digital Marketing และ E-commerce ชอบท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์และอยากแบ่งปันความรู้ในกะลาของตนเองแก่ชาวโลก ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Blog เล็ก ๆ แห่งนี้

More Posts - Website