วิธีตั้งค่าให้ Sketchup Render ได้เร็วขึ้น

Be Sociable, Share!

การเรนเดอร์เป็นส่วนหนึ่งของ Sketchup ที่นักออกแบบใช้กันอยู่เสมอ ๆ แต่ปัญหาการเรนเดอร์ที่สำคัญคือ ภาระในการประมวลผลของทั้ง CPU และ การ์ดจอ ฉะนั้นก่อนดำเนินการเรนเดอร์โมเดลใด ๆ ขอให้เพื่อนนักออกแบบตรวจสอบค่าเหล่านี้ครับ

สเก็ตอัพ เรนเดอร์

Sketchup Render

1 ให้ใช้ Style แบบธรรมดา ๆ ไปที่ Windows > Styles > Default Style

2. ไปปิด Shadows = Windows > Shadows

3. ไปเปิด “Anti-Aliased Textures” = Windows > Model Info > Rendering

4. เข้าไปปิด “Use Maximum Texture Size” (“Windows > Preference > OpenGL

เพื่อทำให้แน่ใจว่าการเรนเดอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วให้ไปตั้งค่านี้ด้วย

1. Click Window > Styles to open the Styles dialog box.
2. Click Edit > Edge settings.
3. Disable ‘Sketchy edges,’ ‘Profiles,’ ‘Depth cue,’ ‘Extension,’ ‘Endpoints,’ and ‘Jitter.’
4. The Edge color should be either ‘All same’ or ‘By material.’
5. Click Face settings in the Styles dialog box.
6. The Transparency quality should be ‘Faster.’
7. Click Window > Shadows to open the Shadows dialog box.
8. Uncheck ‘Display Shadows.’

หากทุกท่านได้ตั้งการการเรนเดอร์ตามข้างบนแล้ว ข้างล่างจะเป็นการช่วยทำให้การ์ดจอทำงานเร็วขึ้น

1. Click Window > Model Info > Rendering.
2. ‘Use Anti-Aliased Textures’ should be enabled.
3. Click Window > Preferences > OpenGL.
4. ‘Use Maximum Texture Size’ should be disabled.
5. While you are there, also make sure that “Use hardware acceleration” is switched ON.

Be Sociable, Share!

Peter

ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา และเชื่อว่า "เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะทำดีได้" ปัจจุบันทำงานสาย Digital Marketing และ E-commerce ชอบท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์และอยากแบ่งปันความรู้ในกะลาของตนเองแก่ชาวโลก ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Blog เล็ก ๆ แห่งนี้

More Posts - Website